Modernisierte Ostkreuzanlage 1961
Rollmaterial: Transporter

Bergmann_E_Paket_IA24-59_pw1 Bergmann_E_Paket_IA24-63_pw1